Великани српског романтизма

Поштовани,

Представљамо Вам антологијски приказ поезије српског романтичарског песништва под називом: Српски романтизам представља један од најплодоноснијих периода  како по питању националне историје тако и по питању књижевних остварења која у тој епохи настају, те је као такав одувек био инспирација историчарима и проучаваоцима наше књижевности, међу којима су најистакнутији Ј. Скерлић, В. Ћоровић, М. Поповић, С. Ракитић и други.

Поштујући сазнања до којих су дошли претходници, а надоградивши их иновативним приступом обради теме, тј. савременим методолошким приступом који олакшава перцепцију знања, Драгана Милошевић је приредила  збирку под називом Великани српског романтизмакоја поред обраћања приређивача садржи два едукативна предговора-Романтизам у Европи и Романтизам у Србији, избор из поезије осам песника (С. М. Сарајлија, П. П. Његош, Б. Радичевић, Љ. Ненадовић, М. С. Српкиња, Ђ. Јакшић, Ј. Ј. Змај, Л. Костић), као и речник мање познатих речи, неопходан због архаичног језика ондашњег песништва.

Пројекат је подржан од Министарства привреде као једини одабран из домена креативне индустије у 2016. години управо због иновативног приступа обради тематике као и због антологијског карактера штива које ученицима промовише шири приказ националне историје и књижевности као предуслов за познавање и поштовање свог идентитета.

Због опреме и садржаја књиге изутено је погодна за награђивање ученика. Цена књиге је 900,00 рсд, а за поруџбине преко двадесет примерака одобравамо попуст у износу од 10%.