Великани српске драме

Књига  којом се наставља едиција Српска књижевност у десет књига а која је уједно и  јединствен приказ развоја српске драме од њених зачетака до пуног израза који је добила почетком XX века јесте дело које носи назив „Великани српске драме“.

Етимологија српске драме, њени корени, развојни пут и особености исте окосница су ове књиге. Првом српском драмом сматра се “Траедокомедија о цару Урошу“ Емануела Козачинског из 1734. године. Почевши од овог првог ауторског драмског текста, ауторка прати њен развој хронолошки кроз ауторе драмских остварења који ће уследити-Јована Рајића, Јоакима Вујића, Јована Стерије Поповића, Ђуре Јакшића, Лазе Костића, Косте Трифковића, Боре Станковића и Бранислава Нушића. Ова синтеза обухвата период до 30-тих година XX века пошто се, по многим историчарима књижевности, тај период сматра почетком епохе модерне српске драме.

Поред бављења развојем и особеностима драмских остварења сваког понаособ од наведених драмских писаца, ауторка велику пажњу поклања здањима у којима су драме код Срба кроз историју извођене, од култних градских кафана у Новом Саду преко позоришта Дунђерских па све до Српског народног позоришта, основаног 1861. године као националног театра Срба у ондашњој Аустро-Угарској.

Поред овако опширног и систематичног приказа развојних етапа српске драмске књижевности дело садржи интегралне драме поменутих аутора које су предвиђене наставним планом и програмом Републике Србије-„Кир Јању“ Ј. С. Поповића, “Избирачицу“ Косте Трифковића, “Народног посланика“ и „Госпођу министарку“ Бранислава Нушића, “Коштану“ Боре Станковића али и одломке „Пере Сегединца“ ненадмашног Лазе Косића, трагедије која заслужује да је будуће генерације упознају и открију патриотско надахнуће које из ње извире. Комплетан лектирни програм Републике Србије из домена драме, осим модерног драмског штива, обухваћен је овом синтезом.

Књига је луксузно опремљена, у тврдом повезу, шивена са омотницом, димензија 205*135, садржи 260 страница. Због свог садржаја, изгледа и опреме изузетно је погодна за награђивање одличних ученика али и за сваку школску библиотеку.

Цена књиге је 1000 рсд, а за наруџбе преко двадесет примерака одобравамо попуст 100 рсд по примерку.